Zahraniční autisté mohou řídit auto, u nás ne

Zahraniční autisté mohou řídit auto, u nás ne

Nedávno proběhla médii zpráva, že lidé s autismem nesouhlasí se stále platnou vyhláškou, která jim oficiálně zakazuje vlastnit řidičský průkaz. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 72/2011 Sb. Je to další diskriminace lidí na spektru autismu, kterou je potřeba řešit. Žádáme ministerstvo zdravotnictví, aby tuto situaci napravilo.

Citujeme z vyhlášky:

1. Duševní poruchy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci nebo stavy, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména

a) organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),

b) organický amnestický syndrom,

c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,

e) akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,

f) mentální retardace, nebo

g) pervazivní vývojové poruchy. nebo-li jinými slovy: poruchy autistického spektra (PAS).

Autismus se projevuje primárně v sociální oblasti zahrnující: problémy s rozpoznáním ironie a metafor, problémy s rozpoznáním flirtu a těžkosti v navazování přátelství, touhy po rituálech a opakujících se činnostech. Ze samotné autistické triády (= diagnostických kritérií) je patrné, že by samotný autismus neměl mít žádný vliv na řízení motorového vozidla.

Vliv na řízení motorových vozidel mohou mít až přidružené diagnózy, například porucha pozornosti a hyperaktivity (přitom ADHD ve vyhlášce není zahrnuto vůbec), mentální postižení, problémy s orientací v prostoru, porucha smyslové integrace, epilepsie a další. Přesto by všechny tyto případy měly být posuzovány individuálně na základě psychologických, případně neurologických, vyšetření.

Zahraniční autisté mohou řídit auto, u nás ne 1

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí s autismem, především Aspergerovým syndromem a atypickým autismem, se dostane k podezření na PAS až v dospělém věku, a ne vždy se nechávají z důvodu obav o stigmatizaci oficiálně diagnostikovat, jedná se o neoprávněnou diskriminaci celé skupiny lidí s určitým hendikepem; konkrétně s hendikepem pouze v sociální oblasti. Ne nadarmo se PAS říká „sociální dyslexie“.

Konkrétně Aspergerův syndrom se spojuje s průměrným, anebo nadprůměrným intelektem, neexistuje tedy důvod pro obavy, že by každý člověk s autismem měl postižení intelektu, které by mělo zásadní vliv na jeho rozhodovací schopnosti na silnici. Toto se týká i ostatních forem autismu, kdy postižení intelektu není kritériem pro diagnostiku autismu.

Také je nutné podotknout, že mnoho nediagnostikovaných autistů už vlastní řidičský průkaz, řídí, nebo se řízením vozidla dokonce živí (řidiči z povolání, kurýrní služba atd.). Znemožnění nadále vlastnit anebo získat řidičský průkaz tedy může lidem na spektru autismu ještě víc zkomplikovat možnosti uplatnění na trhu práce. Tím se zvyšuje riziko, že člověk s autismem, který kdyby byl individuálně posouzen a mohl získat ŘP, bude nucen jít do invalidního důchodu, nebo bude nezaměstnaný. Ze zahraničí, kde není plošný zákaz, aby lidé s autismem mohli získat ŘP, není patrné, že by lidé na spektru častěji způsobovali dopravní nehody.

Například britská vláda nedávno schválila návrh, aby lidé s „neviditelným“ hendikepem, zahrnující mimo jiné i autistické spektrum, měli dokonce nárok na stání na místech pro lidi se zdravotním hendikepem (v ČR pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P), obzvlášť pakliže trpí fobií, že nenajdou místo k zaparkování. U sousedů na Slovensku prezidentka Zuzana Čaputová schválila v podstatě ten stejný návrh, takže budou mít slovenští lidé na spektru autismu možnost mít parkovací průkaz a také příspěvek na palivo, pokud mají problémy jezdit veřejnou dopravou. „Jsem vysokofunkční Asperger a jako řidička se cítím v autě líp. Mohu si dojet, kam chci, a při řízení být v klidu. Dělalo mi velké problémy přesedat ve vlacích a autobusech, trnout, jestli budu sedět u okýnka, zda bude vůbec místo, jestli se na mě nebude někdo mačkat a nebude hluk nebo se ještě tahat s krosnou dva kilometry mezi vesnicemi, kde buď bus ujede nebo nejede vůbec a mít z toho všeho nervy. Jezdím hodně opatrně a jako většina lidí na spektru dodržuji pravidla,“ podivuje se nad tím, že v ČR nemohou mít oficiálně lidé s PAS řidičský průkaz, třicetiletá Lenka, které je zároveň nepříjemné, že porušuje zákon, který je ale podle ní a dalších lidí na spektru autismu naprosto diskriminující.

Připravujeme další vyjádření lidí na spektru autismu k této situaci v ČR.

________________

text Aneta N. / foto Pixabay.com

(Vzhledem k velké stigmatizaci lidí na autistickém spektru, neuvádíme příjmení u těch, kteří si přejí zůstat v anonymitě.)

Pokud se Vám článek líbil, prosíme, přispějte na honorář pro autory, korektorku a grafičku. Svůj finanční příspěvek můžete zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500. Děkujeme.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení