Frnka Jakub

Rozdíl mezi autistickým a neurotypickým myšlením

Často se lidé ptají, jaký je tedy rozdíl mezi autistickým myšlením a tím běžným? Přednáška od středoškoláka na spektru autismu Jakuba Frnky měla na 2. Autistické konferenci v červnu 2021 nejlepší hodnocení od návštěvníků. Týkala se tématu “Rozdíl mezi neurodivergentním a neurotypickým myšlením”. Přinášíme ji upravenou v textovém podání. S Jakubem Frnkou jsme připravili také velký rozhovor do tištěného ATYP Speciálu, který vyjde již potřetí, a to letos opět ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu 2. dubna. 

Rozdíl mezi neurodivergentním a neurotypickým myšlením

Rozlišujeme dva typy ľudí z hľadiska neurologickej stavby. Neurotypickí ľudia, to sú takzvaní tí „bežní“, ľudia s typickou neurologickou stavbou, ktorá je charakterizovaná typickým vývinom, ako v detstve, tak aj potom neskôr v živote.
Zatiaľ čo neurodivergentní ľudia – tento pojem nezahrňuje len autizmus, ale takisto aj epilepsiu, OCD, ADHD a rôzne iné výnimočnosti – to sú ľudia s odlišnou neurologickou stavbou, charakterizovaný atypickým vývinom, a väčšinou majú problémy v sociálnej oblasti, zatiaľ čo neurotypickí ľudia nemávajú problémy v sociálnej oblasti, čož nie je prekvapivé, pretože väčšina spoločnosti je neurotypická.

Hypersenzitivita
Pri neurotypických ľuďoch sa málokedy vyskytuje hypersenzitivita. Neurotypici môžu nadobudnúť napríklad takisto aj črty autistické alebo iné, napríklad nejakou traumatickou udalosťou – nejakým úrazom mozgu alebo podobne, ale zvyčajne sa u nich nevyskytuje hypersenzitivita, zatiaľ čo u neurodivergentných ľudí je hypersenzitivita veľmi častá, priam je to jedna z charakteristik týchto diagnóz.
Fungovanie spoločnosti je pre neurotypických ľudí prirodzené, keďže väčšina spoločnosti, ako som už vravel, je neurotypická, zatiaľ čo pre neurodivergentných ľudí je veľmi náročné a niekedy sotva možné fungovať v spoločnosti bez toho, aby boli preťažení.

Autistický smysl pro detaily

Autizmus má špeciálne charakteristiky, ktorými je odlišný od neurotypickosti. Prvá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je, že často sa spomína, že autisti majú zmysel pre detail, že si viac všímajú

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek
Správna implementácia introspekcie môže človeku doslova zmeniť život

Správna implementácia introspekcie môže človeku doslova zmeniť život

U ľudí s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS) je veľmi časté tráviť veľa času osamote, či už to daný jedinec preferuje alebo nie. Napriek tomu, že odlúčenie od spoločnosti často býva aj proti vôli autistu, ktorý robí, čo vie, aby sa dokázal zaradiť do jeho okolia, ľudia zvyknú prehliadať jednu vynikajúcu výhodu plynúcu z izolácie. Introspekcia, v zmysle schopnosti nazrieť do seba samého, utriediť si myšlienky, pocity a ciele, je atribút značnej hodnoty. Nie každý však využíva túto praktiku tak, ako by bolo najviac prospievajúce.

Ako človek s Aspergerovým syndrómom (ďalej len Asperger) som sa teda v tomto článku pokúsil zhrnúť, prečo je introspekcia dôležitá, a uviesť jej viaceré benefity, ako aj spôsoby správnej implementácie tejto vlastnosti. Keďže mám za názor, že nedostatok introspekcie sa vyskytuje ešte častejšie u neurotypických ľudí (ľudí s typickou neurologickou stavbou), odporúčam článok každému.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek
Autista radí 5 najlepších kníh pre ľudí s deficitom v sociálnej oblasti 5

Autista radí 5 najlepších kníh pre ľudí s deficitom v sociálnej oblasti

Osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS) mávajú takmer vždy ťažkosti fungovať primerane v neurotypickej spoločnosti (spoločnosti s bežnou neurologickou stavbou). Náš mozog funguje neuropsychologicky odlišne od bežnej populácie, čo spôsobuje komplikácie rôzneho druhu. Sociálny deficit je badateľný takmer u všetkých ľudí nachádzajúcich sa na autistickom spektre, ale i u mnohých ľudí, ktorí sa na spektre nenáchádzajú.

Ako Asperger (človek s Aspergerovým syndrómom – porucha autistického spektra) by som chcel týmto článkom uviesť knihy, ako aj iné materiály, ktoré mne osobne pomohli vysporiadať sa s mojími sociálnymi nedostatkami. Verím, že aspoň čiastočne pomôžu každému, koho zlákajú.

Keďže nie všetci milujú čítanie kníh, uviedol som len 5. Kto má v obľube čítanie, môže si preštudovať ostatné diela od nižšie spomenutých autorov. Avšak týchto päť kníh je, pri usilovnom štúdiu, podľa mňa viac než postačujúcich na primerané sociálne fungovanie.

How to Win Friends and Influence People / Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí (Dale Carnegie)

Aby som ilustroval, aká skvelá je táto kniha, čo sa týka jednania s ľuďmi, stačí zrejme spomenúť len to, že touto knihou sa Charles Manson (vodca sekty “Manson Family”) naučil presviedčať ľudí, aby zabíjali na jeho povel.

Kniha obsahuje cenné rady pre každého, kto si dá námahu ju prečítať. Keďže sme všetci ľudia a stretávame sa s ľuďmi dennodenne, môžem túto knihu odporúčiť každému. Ako urobiť dobrý dojem, ako viesť dialóg, ako si nenarobiť nepriateľov a získať si druhých na spoluprácu… niet divu, že táto kniha je jedna z najpredávanejších kníh všetkých čias.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek
Čo vyvoláva frustráciu v ľuďoch na autistickom spektre?

Čo vyvoláva frustráciu v ľuďoch na autistickom spektre?

Aké situácie sú pre osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS) stresujúce? Ktoré veci v nás vyvolávajú úzkosť a prečo? Ako komunikovať s človekom na autistickom spektre tak, aby sa cítil kľudne? V tomto článku vám, ako človek s Aspergerovým syndrómom (ďalej len Asperger), zhrniem, čo (a prečo) je pre ľudí na autistickom spektre frustrujúce, čomu by ste sa mali v interakciách s nami vyhýbať (ak nás nechcete rozrušiť), prípadne ako nám pomôcť (keď sa dá) a ako s nami správne komunikovať, aby sme fungovali primerane.

Posnažil som sa toto všetko zhrnúť do štyroch hlavných bodov, zahŕňajúcich veci, ktoré vo mne, Aspergerovi, ale aj vo veľa ľuďoch s PAS vyvolávajú frustráciu.

  Nepresné inštrukcie

Pri zadávaní úlohy mám, ako Asperger, často problém sám si zapamätať, zorganizovať a naplánovať, ako by som mal danú úlohu vykonať. Pokiaľ nie je zadaná presne a zreteľne, môže sa stať (a aj sa mi neraz stalo), že úlohu vykonám celkom inak, alebo nie tak efektívne, ako by bolo očakávané.

Keď mi na otázku “Kde mám mobil?” odpoviete “Napravo,” pozriem sa priamo na pravú stranu. Pokiaľ sa mobil nachádza o niečo ďalej, ako som sa otočil, poprípade vysoko, alebo nízko, dosť možno ho nenájdem a opýtam sa znova. “Napravo” totiž znamená napravo, nie o kúsok viac, ani o kúsok menej.

Predstavte si implikácie tohto príkladu v prípade, že zadáte autistovi úlohu následovne:

“Choď takto rovno, tam doprava a vedľa lavičky napravo sa nachádzajú papiere. Prosím ťa, prines mi ich.”

Šanca, že vám po tomto zadaní donesieme to, čo ste žiadali, je veľmi nízka. Pokiaľ naozaj potrebujete našu pomoc, bude potrebné nám to vysvetliť dôkladnejšie. Napríklad takto:

“Keď pôjdeš pozdĺž tejto (ukázať prstom) chodby a odbočíš na prvej odbočke napravo, mal by si hneď pred sebou uvidieť malú drevenú lavičku. Je tam iba jedna. Nechal som papiere na stolíku, ktorý sa nachádza hneď napravo od nej. Prosím ťa, prines mi ich.”

Ak s vami budeme spolupracovať dlhšiu dobu, zvykneme si časom na to, čo od nás v určitých situáciách žiadáte, stane sa to súčasťou našej vnútornej schémy, a budeme vám vedieť pomôcť často aj efektívnejšie než neurotypický človek (človek s typickou neurologickou stavbou). Stačí len troška trpezlivosti.

Okrem toho, nebuďte na nás nahnevaní, ak niečo dobabreme. Nemá to žiadnu hodnotu. Jediné, na čo to poslúži, je to, že nabudúce budeme nervózni ešte aj z toho, že ak niečo spravíme zle, bude nám vynadané.

  Nečakané zmeny

Aby všetci dokázali pochopiť presne, aké dôležité je neprerušovať naše plány, pokiaľ to nie je absolútne nutné, vysvetlím vám to na príslušnom príklade.

Keď premiestnite v byte, v ktorom býva dieťa s autizmom stoličku, môže z toho dostať niekedy aj meltdown. Vy totiž vidíte to, že je to tá istá miestnosť, len stolička je premiestnená. Pre dieťa s PAS je to však úplne iná miestnosť.

V mojom prípade, keď napríklad nemám v sobotu príslušné jedlo, ktoré každú sobotu jem, pokazí mi to celý deň a ešte aj deň na to. Vzniká vo mne vnútorný nekľud kombinovaný s intruzívnymi myšlienkami (symptóm obsesívno-kompulzívnej poruchy – OCD) typu “Teraz, keď si nemal na obed halušky, nebudeš sa vedieť sústrediť, budeš unavený a nič už dnes nespravíš.” I keď racionálne viem, že to, čo som jedol, by nemalo vôbec ovplyvniť môj zvyšok dňa, opak je pravdou.

Keď si s človekom s PAS dohodnete určitý termín stretnutia a meškáte, alebo nám na poslednú chvíľu zavoláte, že sa nemôžete dostaviť, reagujeme síce individuálne, ale v každom z nás vzniká minimálne silný nekľud. Poznám aj autistov (vraj “vysokofunkčných”), ktorí by z tejto príležitosti dostali meltdown.

Jednoducho, pri jednaní s osobami na autistickom spektre, to, na čom sa dohodneme, treba dodržať. Niekedy sa to samozrejme nedá, no vo veľa prípadoch sa dá, pokiaľ sa človeku chce. Prosím neurotypických čitateľov stýkajúcich sa s autistami o to, aby sa aspoň snažili dodržať naše plány a zvyklosti. Veľmi nám to pomáha.

 Rušivé situácie

Keď sa nachádzame v novom prostredí, necítime sa dobre. Keď sa nachádzame v rušnom prostredí – mieste s prílišným množstvom alebo vysokou intenzitou zmyslových podnetov (hlukom, smradom, a pod.), sme veľmi rozrušení a často sa nevieme sústrediť. Viete si predstaviť, že do takýchto situácií sa človek dostane veľmi ľahko. Vždy keď máme robiť niečo, čo sme ešte nerobili, ísť niekde, kde sme ešte neboli, je to pre nás veľká výzva.
K našej nervozite prispieva následne:
⦁    počet ľudí

Čím viac osôb je prítomných, tým som nervóznejší. V kombinácií s novým a rušným prostredím je táto situácia ťažko znesiteľná. Tu mi veľmi pomáha, keď mám pri sebe niekoho, koho už poznám. Pokiaľ doslova nemusíme ísť do spoločnosti veľkého množstva ľudí, nenúťte nás do toho. Ak je naša účasť nevyhnutná, nezdržujte nás tam zbytočne dlho. Ak sa máme stretnúť len my dvaja a vy prizvete ešte niekoho iného, vždy nám o tom dajte predom vedieť, a nehnevajte sa ak kvôli tejto zmene zmeníme svoje rozhodnutie sa zúčastniť.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek
Tipy a rady pre prekonávaní komunikačných bariér - 2. časť

Tipy a rady pre prekonávanie komunikačných bariér – 2. časť

V prvej časti článku Aspergerov syndróm a komunikácia som vám priblížil, s akými problémami sa bežne stretávajú ľudia s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS) – ktoré veci vplývajú na priebeh komunikácie a dôsledok dlhodobého vystavenia spoločnosti. V tomto článku som spísal rady a tipy, ktoré môžu ľudia nielen na autistickom spektre využiť na zlepšenie ich komunikačných zručností a prekonanie ťažkostí spojených s komunikáciou všeobecne, ako aj rady, ktoré vám môžu ušetriť množstvo ťažkostí týkajúcich sa konverzácie a medziľudských vzťahov.

Písanie

Písanie, či už kníh, článkov, blogov, denníkov – jednoducho vlastných myšlienok, je niečo, čo odporúčam skúsiť každému človeku, nielen na autistickom spektre. Naučilo ma to utriediť si myšlienky a vyjadrovať sa omnoho elokventnejšie, než som bol pôvodne schopný. Človek má totiž pri písaní viac času na sformulovanie slov. A pomalejšie, intenzívnejšie myslenie mu časom umožní svoje vyjadrovanie v bežnej komunikácii nielen zrýchliť, ale ho aj prehĺbiť.

Otvorenosť

I keď je konverzácia možno tá najťažšia, alebo najfrustrujúcejšia prekážka, radím ľuďom s PAS neuzatvárať sa do seba. Aspoň teda nie úplne. Je mimoriadne dôležité, zabezpečiť si dostatok času o samote na zregenerovanie. Ale sociálna interakcia je nevyhnutnou súčasťou života všetkých ľudí. Ak ste nenašli spoločnosť, kde sa cítite príjemne, neprestávajte hľadať. Internetové fóra, facebookové stránky, poprípade iné aplikácie (Discord, a pod.) sú taktiež alternatívou, ale nezabúdajte, že nedokážu kompletne nahradiť každodenný kontakt s ľuďmi, potrebný na prežitie v spoločnosti.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek
Aspergerov syndróm a komunikácia 1

Aspergerov syndróm a komunikácia

Ako človek s Aspergerovým syndrómom (ďalej len Asperger), som mal (a stále mám), takisto ako väčšina ľudí s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS), ťažkosti artikulovať svoje myšlienky spôsobom, ktorý by mi prišiel adekvátny tomu, čo sa v skutočnosti odohráva v mojej mysli. Počas priebehu konverzácie mám neustále pocit, že by sa môj tok myšlienok dal vyjadriť lepšie, než som schopný ho vyjadriť ja. Inými slovami, nedokážem udržať krok so svojími myšlienkami, resp. primerane prekladať svoje myslenie do slov. Okrem toho sa stretávam aj s inými problémami týkajúcich sa verbalizácie, z ktorých minimálne väčšinu opisuje článok, ktorý ste práve začali čítať. Tento, a aj iné problémy spojené s verbalizáciou, som mal vždy. Je len prirodzené, že po niekoľkých rokoch introspekcie človek príde na spôsob(y) ako si svoje nedostatočnosti vykompenzovať. Vďaka mojej vášni k písaniu som sa pokúsil zhrnúť a objasniť prekážky týkajúce sa ako môjho, tak aj verbálneho vyjadrovania sa mnohých iných ľudí s PAS.

Čo ovplyvňuje priebeh komunikácie?

Všetci ľudia s PAS, s ktorými som sa doposiaľ stretol, vrátane mňa, majú minimálny (ak vôbec nejaký) záujem komunikovať s ľudmi o bežných témach typu “Ako sa máš?”, “Aké je dnes pekné počasie!”, “Ach, znova máme kopec domácich úloh!”, a podobne. Nedovoľujem si tým však tvrdiť, že žiadny človek s PAS nemá záujem o tieto témy, čisto kvôli tomu, že porovnávať ľudí na autistickom spektre medzi sebou, je ako porovnávať navzájom neurotypických ľudí. Keď ich vedľa seba postavíte sto, nenájdete dvoch úplne rovnakých. Chcem tým len vyjadriť toľko, že som ešte nepoznal človeka s PAS, ktorému tento typ komunikácie vyhovuje, a verím, že ak existujú, pravdepodobne ich nebude veľa. Keď sa ja stretnem s Aspergermi z môjho okolia, nikdy takéto (vyššie spomínané) banálne vety nevyslovujeme. Väčšinou sa dokonca ani nepozdravíme, rovno začneme rozoberať niečo, nad čím sa dá rozmýšľať dostatočne hlboko na to, aby to udržalo náš záujem. Bežné témy zahŕňajú filozofiu, psychológiu, politiku, ekonomiku, a mnohé iné (prevažne vedecké) záujmy.

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Přihlášení