Správna implementácia introspekcie môže človeku doslova zmeniť život

Správna implementácia introspekcie môže človeku doslova zmeniť život

U ľudí s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS) je veľmi časté tráviť veľa času osamote, či už to daný jedinec preferuje alebo nie. Napriek tomu, že odlúčenie od spoločnosti často býva aj proti vôli autistu, ktorý robí, čo vie, aby sa dokázal zaradiť do jeho okolia, ľudia zvyknú prehliadať jednu vynikajúcu výhodu plynúcu z izolácie. Introspekcia, v zmysle schopnosti nazrieť do seba samého, utriediť si myšlienky, pocity a ciele, je atribút značnej hodnoty. Nie každý však využíva túto praktiku tak, ako by bolo najviac prospievajúce. Ako človek s Aspergerovým syndrómom (ďalej len Asperger) som sa teda v tomto článku pokúsil zhrnúť, prečo je introspekcia dôležitá, a uviesť jej viaceré benefity, ako aj spôsoby správnej implementácie tejto vlastnosti. Keďže mám za názor, že nedostatok introspekcie sa vyskytuje ešte častejšie u neurotypických ľudí (ľudí s typickou neurologickou stavbou), odporúčam článok každému.
Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení