1

E-publikace Společně ve společném vzdělávání

Letní prázdniny utekly jako voda a žáci se vrací do škol. A mezi ně samozřejmě patří i děti s neurovývojovou jinakostí – děti s autismem, děti s ADHD a různými specifickými poruchami učení. Podle statistik by měl být v každé třídě minimálně jeden žák s nějakou odlišností v myšlení a prožívání.

Asistent pedagoga se však stará i o další děti, kteří mají podpůrné učební plány nebo individuální vzdělávací plány. Proto je důležité nezapomínat, že i pedagogičtí pracovníci by měli být nadále edukováni. Klíčem je samozřejmě poskytnutí tipů a rad, jak mají k takovým žákům přistupovat, aby školní docházka nebyla nepříjemnou povinností a aby specifické děti neodcházely ze školy demotivované, ale stály o další vzdělávání a rozvojs . Byla by škoda marnit potenciál vycházející právě z jejich odlišností. Z tohoto důvodu vznikla publikace Společně ve společném vzdělávání s podtitulem Jak učitel a asistent pedagoga pomáhají dětem s PAS a ADHD ve společném vzdělávání?.

Najdete v ní mnoho rad ke vzdělávání dětí s PAS a ADHD a komunikaci s těmito specifickými dětmi. Na začátku naleznete slovníček pojmů, které jsou v ní používány. Můžete se tedy hned zpočátku zamyslet nad tím, co znamená psychická inkluze, jak se dítě projevuje při eustresu a jak při distresu, jakou úlohu hrají spolužáci ve společném vzdělávání a zda záměr navýšení hodin na kurzech pro asistenty pedagoga je správný směr. Naše publikace vám na tato i jiná témata odpoví.

Na publikaci pracovalo mnoho lidí. Na základě rad Mgr. Přemysla Mikoláše pro ATYP magazín vzniklo několik článků do rubriky Vzdělávání. Tyto články jsou spolu s dalšími texty praktických rad k inkluzi dlouhodobě nejčtenější. Těch rad bylo ale mnohem více a stále přibývaly, proto jsme sestavili tuto e-publikaci. V textech se rovněž promítly podněty i zkušenosti rodičů z podpůrné skupiny, kterou organizuje NF AutTalk.

Odborné poradenství poskytli Michal Roškaňuk a Bc. Lucie Vilímková z Adventor (rovněž autoři slajdu č. 15), Mgr. Gabriela Böhmová (koučka a vedoucí podpůrné skupiny rodičů dětí s PAS Nadačního fondu AutTalk), asistentka pedagoga Markéta Velebová (rovněž redaktorka ATYP magazínu, autorka slajdu č. 19 spolu s členy facebookové skupiny Jsme asistenti pedagoga), Šárka Souchopová, Bc. Aneta Nováková (rovněž redaktorka ATYP magazínu), některé termíny jsme konzultovali s členy facebokových skupin lidí na spektru autismu.

Za nesmírnou trpělivost děkujeme jazykovým korektorům Petře Buchtové a Pavlu Černému a také grafičce Nadě Korbářové. Velký dík patří Nadačnímu fondu Avast, který nám finančně pomohl e-publikaci udělat profesionálně.

Doufáme, že se vám bude publikace líbit a že bude užitečná nejen pro lidi pracující ve školství, ale že obohatí i širší veřejnost a že se „zapadnutí“ do školního systému pro tyto děti stane jednodušším. Stáhnout si ji můžete zdarma na portálu Nadačního fondu ATYP.

Držme si všichni v čtyřlístku: pedagog – asistent pedagoga – dítě – rodič palce pro další školní rok.

___________

Text Bc. Aneta Nováková

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení