Jak by měla vypadat místa vzdělávání pro vaše děti? 3

Jak by měla vypadat místa vzdělávání pro vaše děti, kdybyste měli kouzelný prsten?

Představte si, že máte kouzelný prsten a když s ním pootočíte, tak pro vaše dítě bude „škola“ místem bezpečí nejen, co se týče představ, že nebezpečí je pouze šikana, ale bude to místo opravdu bezpečné. To jest respektující. Tak jako to, které zažívalo doma v předškolním věku. Jak by vypadalo? Co by tam děti dělaly a jakým způsobem? Učili by se žáci dál to, co jste nikdy nepotřebovali, a teď ani už nemůžete s úkolem pomoci, protože se to dávno vykouřilo z hlavy? A nechce se vám to do ní znovu dostat, když to bylo třeba jen pro známku tenkrát? Jakou osobnost by měl mít učitel, abyste se cítili i vy bezpečně, že jste mu svěřili své dítě na mnoho hodin? Máte kouzelný prsten, můžete si přát cokoli. Jakou osobnost by měli všichni učitelé na tomto vzdělávacím místě? Vstupujete do školy s divným pocitem, možná cítíte někde napětí, strach, ale nechcete si přiznat, že se stále cítíte v instituci plné kontroly a moci nedobře? A nyní tam vracíte své dítě.

Kouzelný prsten nemáme. Ale je tu Otevřený dopis Šance pro vzdělávání, ten může podepsat každý z vás. Také připravujeme rozhovor s psycholožkou PhDr. Janou Nováčkovou, spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován. Stejnojmenná kniha vyšla znovu v aktualizovaném vydání. Následující citace jsou z jejího aktuálního článku Koperníkovský obrat v přemýšlení o vzdělávání. Ve čtvrtek 21. května bude s psycholožkou PhDr. Janou Nováčkovou a signatářkou Šance pro vzdělávání Michaelou Řeřichovou on-line beseda. Sledujte Facebook ATYP magazínu.

Jak by měla vypadat místa vzdělávání pro vaše děti?
„Je potřeba, aby se vedle současného vzdělávacího systému urychleně začala vytvářet paralelní místa vzdělávání bez povinného kurikula – ať je budeme nazývat centra, školy nebo jinak. To by měla umožnit změna v legislativě. Tato nová vzdělávací místa by měla fungovat mimo školský zákon, mimo povinný obsah vzdělávání, aby se tam děti mohly vzdělávat opravdu svobodně… Měla by mít stejné finanční zajištění od státu, tak jak je mají všechny státní základní školy, aby byla dostupná i dětem z vyloučených lokalit či dětem z ekonomicky slabších rodin. Kritériem, že je všechno v pořádku, by mělo být, že se děti cítí dobře, že jsou aktivní, že nedochází k poruchám vývoje, nikoliv přezkušování zvládnutí jednotného učiva.“

 

Škola byla pro mě vězením 2
“Právě jednotný povinný obsah vzdělávání je zdrojem všech obtíží. Ty se pak mírní vším možným, jen ne odstraněním skutečné příčiny. Podobně jako když se v medicíně pouze tlumí projevy nemoci, ale neléčí se to, co jí způsobilo.”

 

Pojďme otevřít další možnosti vzdělávání v ČR
Pojďme otevřít další možnosti vzdělávání v ČR.  Otevřený dopis Šance pro vzdělávání může podepsat každý z vás.

_____________

text Dagmar Edith Holá / grafika ATYP magazin

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení