Když asistent pedagoga není ve škole

Když asistent pedagoga není ve škole

V případě absence asistenta pedagoga se rodiče integrovaného dítěte setkávají s různou reakcí ze strany školy. Jak tuto situaci školy řeší?

Přístup škol je různý

V některých školách se ptají rodičů integrovaného dítěte (většinou se v tomto případě jedná o žáka MŠ nebo přípravné třídy ZŠ), zda by dítě mohlo zůstat po dobu nepřítomnosti asistenta doma. Jinde dokonce žádají rodiče nebo prarodiče (v případě, že nejsou zaměstnáni), aby asistenta ve škole zastoupili. Další školy (většina ZŠ) tuto situaci řeší zásadně sami bez účasti rodičů a najdou za asistenta náhradu nebo ponechají žáka přechodně bez asistence.

Na co má integrovaný žák nárok?

„U nás je to tak, že když asistent marodí nebo musí být doma s dítětem, tak je náš syn po domluvě s vedením školy doma a paní učitelka mi e-mailem posílá učivo a učíme se doma,“ říká 40-letá Anna Prchalová. Integrované dítě má právo být ve škole a účastnit se výuky a to i v případě nepřítomnosti asistenta. Škola by v tomto případě rozhodně neměla tlačit na rodiče, aby dítě nechávali doma nebo asistenta dokonce zastupovali. Většina zaměstnaných rodičů tuto možnost ani nemá. Požadovat po nich, aby si vybrali v práci dovolenou, je nerozumné, protože většina zaměstnavatelů na takovou náhlou žádost nemusí přistoupit. Chtít po rodičích, aby platili drahé domácí hlídání dítěte v době, kdy může být ve škole, je samozřejmě nesmysl. Nepřítomnost asistenta není problém rodičů, ale organizační nesnáz školy, kterou si škola musí řešit sama.

Škola to také nemá snadné

Na druhou stranu je ale nutno říci, že tato situace je pro školy často dost složitá. Náhrada za chybějící pedagogy, natož asistenta se shání těžko. Tato zodpovědnost leží běžně na zástupci školy, který k žákovi většinou přidělí buď jiného asistenta, jehož svěřenec není momentálně ve škole, nebo vychovatelku školní družiny. Jiný asistent je ale volný zřídka a u vychovatelky se jedná o práci navíc, kterou škola musí zaplatit a většinou není z čeho. Finanční odměna, kterou vychovatelka za tuto práci navíc dostane, tudíž vůbec nebývá motivující. V MŠ, kde nejsou k dispozici vychovatelky, bývá tato situace ještě svízelnější.

Někdy to bez asistenta nejde

Stává se také, že se rodič integrovaného dítěte diví, proč škola nenechá, na nezbytně nutnou dobu, dítě bez asistenta: „Vždyť my doma také žádného asistenta nemáme a nějak to zvládnout musíme“. Ve škole je ale jiná situace než doma. Mnoho rodičů dětí s AS, ADHD a psychickými poruchami ví, jak složité bývá přimět tyto děti ke spolupráci, k plnění povinností, jaké „drama“ tyto rodičovské požadavky dokážou vyvolat. Ale ve škole, na rozdíl od domácího prostředí, jde především o neustálé plnění povinností, přizpůsobení se režimu a spolupráci dítěte s ostatními dětmi i vyučujícím. Tyto zvýšené nároky se samozřejmě na chování dítěte projeví. Zvládnout potom výuku s integrovaným dítětem bez asistenta, při větším počtu ostatních dětí ve třídě, může být někdy i pro zkušeného pedagoga nadlidský výkon. Při výraznějších obtížích dítěte bývá proto nezbytné asistenta zajistit.

Systémové řešení zatím v nedohlednu

Na jedné straně tedy máme nárok dítěte se účastnit vyučování a všech aktivit i v případě absence pedagoga a na straně druhé nemalé potíže školy zajistit náhradu. Řešení této situace, například v podobě příležitostně vypomáhajících „brigádníků“ (pedagogických pracovníků v důchodu nebo studentů pedagogických oborů) nebo motivování pedagogických pracovníků školy k práci přesčas dostatečnou odměnou, je zatím v nedohlednu.

 

text Markéta Velebová, asistentka pedagoga

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení