MUDr. Hogenbuchová: ADHD u dospělých je závažný syndrom

MUDr. Hogenbuchová: ADHD u dospělých je závažný syndrom

Porucha pozornosti a hyperaktivity, pro niž se vžila zkratka ADHD (attention – deficit/ hyperaktivity disorder) je již dlouho známá diagnóza. U nás byla donedávna považována pouze za nemoc dětského věku. Předpokládalo se, že „zráním mozku“ dochází k úpravě nemoci a odeznění příznaků. V anglosaských zemích je možné nalézt celou řadu knižních titulů a publikovaných článků, které tento problém přímo rozebírají, zdůrazňují jeho naléhavost a nabízejí cesty řešení. V české literatuře danému syndromu taková pozornost není věnována ani zdaleka. Nabízí se otázka, zda je syndrom ADHD u dospělých vůbec natolik závažnou záležitostí, aby si větší prostor zasloužil. Domnívám se, že ano. To, že zůstával dlouho nepovšimnut (diagnóza ADHD u dospělých byla formálně „vynalezena“ až v polovině sedmdesátých let dvacátého století1), mohlo být způsobeno i tím, že syndrom postiženému jedinci dříve nečinil tak závažné potíže při fungování ve společnosti. Styl života se ale mění, narůstá význam služeb a klesá prestiž zaměstnání ve výrobě. Na dospělé jsou tedy kladeny nové požadavky, jejichž naplnění příznaky ADHD nezřídka brání. Pomalu se nemoc dostává do povědomí obecně i odborníků a nemocní dostávají šanci na léčbu, která nese s sebou mnoho dalších pozitivních důsledků, a to ne pouze pro pacienta, ale i pro jeho rodinu i společnost. Zatím ještě bohužel málo psychiatrů projevuje ochotu připomenout si diagnostická kritéria a léčebné postupy u této nemoci, nebo ji dokonce pokládají za nějakou módní záležitost, případně eufemizmus pro jiné nemoci (například poruchy osobnosti) a odmítají ji léčit. Ale věřím, že se časem toto změní a pro tyto pacienty bude diagnostika a léčba běžně dostupná. Čím se vyznačuje dospělost Nejdříve bych si dovolila zamyslet se nad samotným slovem „Dospělost“. Je to nutné pro to, abychom si ujasnili, čím se vyznačuje dospělost člověka, a pak více vnímali a pochopili, v čem dospělý člověk s ADD nebo ADHD selhává a potřebuje pomoc. Pokud se obrátíme k psychologické literatuře, pak na otázku, čím se vyznačuje dospělý člověk, odpovídá: (pozn. red. BOX na konci článku se věnuje dospělosti šířeji i s odkazy na autory)
Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení