Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše 7

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše

Festival Crazy Fest pořádáme kvůli tomu, aby se lidé nebáli mluvit o tom, že je bolí duše, a taky proto, aby ten, kdo se chce dozvědět pravdivé informace – ne jen ty zkreslené z médií – o duševním onemocnění, měl tu možnost,“ říká Mgr. Jaroslava Saidlová, ředitelka organizace MENS SANA, která letos slaví 21. narozeniny od svého vzniku. V září pořádali již čtvrtý ročník Crazy Festu v Ostravě Porubě v rámci XXVIII. ročníku celorepublikové destigmatizační kampaně „Týdny pro duševní zdraví“.

Věnujete se duševně nemocným s jakoukoliv diagnózou, nebo máte nějakou cílovou skupinu?

Věnujeme se především lidem, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a potřebují sociální službu. Nejvíce lidí máme z okruhu psychóz, nejčastěji s diagnózou schizofrenie, velkou část zaujímají lidé s neurotickým onemocněním a také lidé s různými poruchami osobnosti, ale toto je samozřejmě velmi zjednodušený výčet. Od roku 2011 pomáháme také lidem s traumatickým poškozením mozku. Jejich počet se od roku 2011 více než z pěti- násobil, což přičítáme vzniku Centra trénování paměti, které letos oslavilo 2 roky svého úspěšného fungování. Centrum samozřejmě slouží také lidem s duševním onemocněním.

Kde všude působíte?

V současné době podporujeme více než 300 lidí se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje. V našich standardech máme napsáno, že poskytujeme sociální služby do vzdálenosti 30 km od Ostravy. Pracujeme ale i s uživateli, za kterými jezdíme mnohem dále, jelikož tam, kde bydlí, ani v jeho blízkém okolí není žádná sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

Budete spolupracovat s Centry duševního zdraví, která mají vznikat v souvislosti s psychiatrickou reformou?

I v této oblasti již máme navázanou více než roční spolupráci s ostravskými psychiatry, a pokud se nám společně podaří získat v rámci evropského grantu a státní dotace finanční prostředky na opravu budovy CDZ a provoz, tak pak nic nebude bránit otevření prvního CDZ v Ostravě a my budeme u toho!

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše
Na Crazy festu vystoupila kapela Njachas Africa.

Máte návaznost na psychiatrické nemocnice v Moravskoslezském kraji?

Jelikož se vyskytujeme na poli psychiatrie déle než dvě desetiletí, podařilo se nám vybudovat dlouholetou spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě, městskou nemocnicí, psychiatrickou nemocnicí v Opavě, Havířově i Třinci. Spolupráce je dobrá, ale na straně zdravotnických zařízení vidíme ve spolupráci stále velké rezervy.

Máte nějakou svoji vizi, jak by měla vypadat péče o duševně nemocné?

Jak řekl prorok Jeremiáš „Bez vize hyne lid!“. Moje vize je taková, že reformu péče o duševní „zdraví“ musíme dělat společně: odborníci z oblasti psychiatrie (psychologie, psychoterapie), odborníci z oblasti sociální práce, lidé se zkušeností s duševní nemocí a také osoby blízké. Chápu to jako 4 pilíře reformy: zdravotní pracovníci – sociální pracovníci – uživatelé zdravotních a sociálních služeb – osoby blízké. Nebudou-li tyto pilíře mít stejně dostatečně pevný základ, reforma se zbortí anebo budeme mít jen jakési torzo reformy. A základ tvoří: osvěta, prevence a vzdělávání.

Jak se vydařil letošní Crazy Fest? Přišlo více lidí než v prvním ročníku v roce 2014?

Každým rokem získáváme více zkušeností v oblasti, která je na hony vzdálená sociálním službám, které jsou naší hlavní činností. Není pro nás lehké pořádat hudební festival. Neklademe si žádné velké cíle, co se týká návštěvnosti, jde nám spíše o kvalitu, dobrou náladu a otevřený dialog mezi lidmi se zkušeností s duševní nemocí, lidmi, kteří jsou v roli pomáhajících a veřejností. Přesto všechno můžeme konstatovat, že zájem návštěvníků o náš festival a akce s ním spojené jsou rok od roku vyšší.

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše 8
Polský folkmetal Percival

Na co jste účastníky festivalu nalákali letos?

Předpokládám, že veřejnost nalákala především dobrá propagace CRAZY FESTU, netradiční muzika více žánrů, kouzelné prostory Porubského zámku a také lidé, co za festivalem stojí. Ovšem otevřeně musím přiznat, že na zámku je mnohem více místa, než bylo diváků v letošním i předešlých letech. Stále čekáme na ročník, kdy budeme mít „vyprodáno“.

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše 1
Iva Bittová zazářila o středečním večeru.

Byly i nějaké workshopy?

Uspořádali jsme workshop pro studenty středních škol, vernisáž výstavy maleb lidí, které bolí duše „Prolomení 9“, kognitivní hry a rozdávali jsme letáky o naší činnosti. Na festivalu vystoupila také naše hudební skupina TŘESK, kterou z velké většiny tvoří lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Klidně bychom zvládli uspořádat i více aktivit, ale vše souvisí s finančními prostředky, které se nám podaří na CRAZY FEST získat. Nejsme Colours of Ostrava, ale jen malý, tak trochu bláznivý festiválek v Porubě.

Máte pocit, že se alespoň v Ostravě mění díky vaší činnosti povědomí o duševních onemocněních?

Bohužel to se nedá změřit, ale my jsme přesvědčeni, že ano. Děláme pro to
vše, co je v našich silách po celý rok, nejen po dobu celostátní kampaně Týdny
pro duševní zdraví, kdy CRAZY FEST je součástí této kampaně. Veřejnost se mnohdy mylně domnívá, že lidé s duševním onemocněním jsou lidé nebezpeční a s nízkým vzděláním, kteří žijí na úkor společnosti, a na nás je ukazovat, jak hluboce se mýlí.

Jaké jiné aktivity vaše organizace Mens Sana plánuje ještě v tomto roce?

Především se budeme snažit „rozjet“ náš nově vzniklý sociální podnik BO!TUMY, ale neustaneme ani v našem destigmatizačním úsilí a každý druhý čtvrtek v měsíci veřejnosti nabídneme autorské texty lidí, které bolí duše s názvem „Čtení ze šuplíku“. Ke Čtení se může připojit také kdokoliv z veřejnosti, kdo píše básně, povídky anebo skládá písničky. Do konce roku proběhne několik vernisáží výstav maleb lidí se zkušeností s duševním onemocněním a několik prodejních akcí. Zvažujeme uspořádání adventního koncertu. Konkrétní informace zveřejníme na sociálních sítích: Facebooku Mens Sana, Instagramu Mens Sana 96, LinkedInu a na webových stránkách www.menssana.cz.

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše 2
Folklorní soubor Fogáš na Crazy Festu.

Jaký bude Crazy Fest v roce 2018?

Za předpokladu, že se nám podaří získat větší finanční zdroje, tak pozveme kvalitní kapely, uspořádáme vernisáž výstavy, stánkový prodej, tvůrčí workshopy a také kulatý stůl na téma „reforma péče o duševní zdraví v Moravskoslezském kraji“. Nechci prozrazovat konkrétní informace, ať nikoho nepřipravím o moment překvapení. Tak nám držte palce!

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše 9
Crazy Fest Ostrava Poruba

Video Crazy Festu

________________
Rozhovor vedla Markéta Dohnalová / foto archiv

BOX

MENS SANA, z. ú. vznikla v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. V současné době poskytuje sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Služby poskytuje ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

CRAZY FEST 2017 se konal 6. – 8. 9. 2017 v Ostrava Poruba

Nebojte se mluvit o tom, že vás bolí duše 6

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení