S duševní nemocí se dříve či později setká každý

S duševní nemocí se dříve či později setká každý

Horizont Zlín podporuje lidi, kterým do života zasáhlo duševní onemocnění, především psychóza. K 15. výročí svého vzniku si nadělili Cirkus Paciento, představili Psychobudku. O vzniku Horizontu a o tom, jaká je vize v péči o lidi s duševní nemocí, se rozhovořila jeho vedoucí Mgr. Ladislava Cyroňová.

Vzpomenete si na začátky před patnácti lety?

Předchůdcem Horizontu byla ve Zlíně svépomocná skupina Alfa, ve které se jednou týdně scházeli lidé s duševní nemocí. Společně si vyměňovali zkušenosti, sdíleli své radosti i trápení, chodili do kina nebo na výlety, občas něco tvořili. Tito lidé se v roce 2002 stali prvními klienty vznikajícího Horizontu, u jehož zrodu stálo vedení tehdejšího Centra služeb postiženým Zlín. Prvotní koncept byl dílem psycholožky Hanky Šretrové, se kterou stále spolupracujeme. Ke společnému setkávání, kreativním činnostem a skupinové terapii postupně přibývala terénní služba, pracovní rehabilitace a tréninkové byty. V průběhu let narůstá počet klientů i pracovníků, před dvěma lety jsme vytvořili detašované pracoviště v Otrokovicích.

Jaké konkrétní služby klientům nabízíte?

Naše služba má ambulantní i terénní formu. Především se věnujeme každému klientovi individuálně, řešíme jeho aktuální situaci, často velmi komplikovanou. Lidé k nám přicházejí s existenčními problémy, kdy nemají dostatek finančních prostředků, jsou zadluženi, nemají vhodné bydlení či práci, dostatečnou lékařskou péči. Velkým trápením je i sociální izolace a samota, kterou s sebou někdy nemoc přináší.

V ambulantní službě mohou klienti docházet na skupinové programy, jako je trénink paměti, skupinová terapie, základy práce na PC, nácvik relaxačních technik.

Lidem, kteří chtějí pracovat, nabízíme program pracovní rehabilitace, kde si mohou obnovit pracovní návyky a dovednosti. Součástí tohoto programu jsou i tréninková pracovní místa, kde zájemci získají pracovní smlouvu na jeden rok. Dalším krokem je uplatnění na volném trhu práce.

V oblasti bydlení nabízíme 8 míst v tréninkových bytech ve Zlíně. Toto bydlení je určeno lidem, kteří dosud sami nebydleli nebo v samostatném bydlení selhávají. Mají zde podporu terénních sociálních pracovníků, učí se samostatně hospodařit, zvládat péči o domácnost, obstarat si jídlo, vyprat, nakoupit. Po získání těchto dovedností společně hledáme následné dlouhodobé bydlení.

S duševní nemocí se dříve či později setká každý 1
Patnáct let Horizontu Zlín. Vlevo s dortem vedoucí Mgr. Ladislava Cyroňová.

Kolik máte v současné době klientů a jste schopni uspokojit všechny zájemce?

Aktuálně máme 60 klientů, počet se průběžně mění, lidé přicházejí a odcházejí. Pro nové zájemce máme stále volnou kapacitu, rozhodně nechceme nikoho odmítat. Pouze pro tréninkové bydlení existuje pořadník, zájemci musí počkat, až se některý z bytů uvolní. Čekací doba zatím není delší než jeden rok.

S kým spolupracujete?

Máme velmi dobrou spolupráci s ambulantními psychiatry ve Zlíně i Otrokovicích, kteří o našich aktivitách ví a pacienty motivují k využívání služby. Spolupracujeme i s řadou dalších služeb v našem regionu – především jsou to poradny, pobytové služby apod. Velmi se nám osvědčila spolupráce se sociálními pracovníky města.

Předpokládám, že spolupracujete i s psychiatrickými nemocnicemi…

Naší spádovou psychiatrickou nemocnicí je Psychiatrická nemocnice v Kroměříži a s ní jsme v úzkém kontaktu. Jezdíme navštěvovat naše hospitalizované klienty i nové zájemce z řad pacientů. Pravidelně jednou měsíčně máme společná setkání v pacientském klubu, kde se dozví více o naší službě, seznámí se s pracovníky a první kontakt je tak pro ně jednodušší. V září jsme tak přímo v nemocnici uspořádali workshop pro její zaměstnance, kde jsme je podrobně seznámili s naší nabídkou služeb a probrali možné oblasti spolupráce.

Z čeho máte největší radost za 15 let svého fungování?

Když vidím, že jsme mohli být součástí pozitivní životní změny konkrétního člověka. Někdy jsme svědky velkého pokroku – klient najde práci, osamostatní se a dokáže se o sebe postarat, dokončí studium, najde si partnera a založí rodinu. Někdy jsou změny drobné – ale i fakt, že se člověk dokáže po dlouhých měsících usmát, že si může s někým popovídat nebo dokonce najde přítele, má u lidí s duševní nemocí velkou hodnotu. A já jsem ráda, že jsme ke všem těmto změnám mohli přispět.

Co se naopak dosud nepovedlo a rádi byste to změnili?

Velké mezery stále vidím v informovanosti veřejnosti, ve všeobecném pohledu na duševní onemocnění. Chtěli bychom, aby lidé pochopili, že duševní nemoc je něco, s čím se může setkat (a pravděpodobně setká) dříve či později každý. Proto chceme o duševních nemocech co nejvíce mluvit, dostat je do povědomí veřejnosti jako běžnou věc, která nás sice trápí, ale se kterou se dá poprat i kvalitně žít.

Také v našem regionu stále chybí pobytové služby – například chráněné bydlení, vhodné pro lidi, kteří to sami nezvládnou, ale s mírnou podporou by mohli žít spokojený život.

Jaké akce jste nachystali k 15. narozeninám?

S oslavami jsme začali už v loňském roce, kdy jsme připravili kalendář Život se schizofrenií, kde každý měsíc skrývá osobní příběh konkrétního člověka, který bojuje s duševní nemocí. V srpnu jsme si k výročí „nadělili“ Cirkus paciento – dva úžasné dny s lektory z tohoto projektu, kteří nás učili žonglovat, kouzlit, zpívat a tančit. Došlo i na drezúru zvěře. Všechno, co jsme se naučili, jsme pak předvedli na náměstí Míru ve Zlíně. Měli jsme radost z potlesku početného publika, všichni jsme si odnesli velký zážitek. Spolu s klienty jsme si prožili skvělý pocit, že dokážeme druhým přinést radost a pobavit je. Klienti tak nebyli jen příjemci, ale i dárci.

S duševní nemocí se dříve či později setká každý 3
Cirkus Paciento

Připravili jsme i dvě výstavy, první si lidé prohlédli v srpnu v prostorách zlínské radnice a od 14. září až do 13. října je přístupná výstava „Dobrá zpráva o schizofrenii“ v budově Krajského úřadu ve Zlíně. Kromě prezentace kreseb, fotografií a textů lidí s duševním onemocněním uvádí výstava na pravou míru mnohé mýty, které o duševní nemoci kolují.

Prý jste představili nějakou Psychobudku…

Psychobudku jsme nabízeli po oba prázdninové měsíce. Je to simulátor příznaků duševní nemoci, kde si na chvíli každý může vyzkoušet, jaké to je „v kůži schizofrenika“. Potěšil nás velký zájem i reakce návštěvníků. Většina z nich projevila velkou empatii a také obdiv k lidem, kteří s těmito příznaky žijí.

S duševní nemocí se dříve či později setká každý 2
Psychobudka je simulátor příznaků duševní nemoci, kde si na chvíli každý může vyzkoušet, jaké to je „v kůži schizofrenika“.

Chodí na takovéto akce i lidé, kteří nejsou psychicky nemocní?

Chodí i „zdraví“ lidé, a jsme tomu rádi. Děláme všechno proto, abychom podobné akce zpřístupnili co největšímu okruhu lidí, a tím jim přiblížili život duševně nemocných.

Vidíte za těch 15 let nějaký posun v destigmatizaci duševně nemocných?

Celkově se o tématu mluví více než dříve, i když v médiích ne vždy pozitivně. A to se právě snažíme změnit.

Jaká je vaše soukromá vize v péči o lidi s psychózou?

Osobně bych si přála, aby se změnilo vnímání duševní nemoci u nás všech. Týká se to nejen lidí, kteří se léčí, ale také jejich okolí – zdravotníků, rodičů, partnerů i nás v pomáhajících profesích. Stále převládá paternalistický přístup, vnímám málo podpory a důvěry v člověka, že i s duševní nemocí dokáže rozhodovat o sobě a svém životě, že může převzít zodpovědnost a druhým také dávat, nebýt jen objektem „péče“.

S duševní nemocí se dříve či později setká každý 4
Cirkus Paciento

Za 5 let budete slavit už 20 let existence. Co byste si nejvíc přála, aby se podařilo?

Přála bych všem, kterým do života vstoupila duševní nemoc, aby měli možnost se s ní vyrovnat a žít spokojený život. Aby nebyli vystaveni nepochopení a odsouzení okolím a měli důstojné podmínky k životu i v případě, že nezvládnou všechno úplně stejně jako člověk zdravý.

A budu ráda, když k tomu Horizont během dalších pěti let bude moci přispět.

______________

Rozhovor vedla Markéta Dohnalová / úvodní koláž také Markéta Dohnalová, která trpí schizofrenií / další fotografie archiv Horizont Zlín

VIZITKA

Mgr. Ladislava Cyroňová – 47 let, vystudovala sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně, patnáct let pracuje s lidmi s duševním onemocněním v Horizontu Zlín. Má dvě dospělé děti, má ráda lidi, zvířata, knížky a procházky bez cíle.

S duševní nemocí se dříve či později setká každý 8BOX

Horizont Zlín – V Horizontu Zlín nabízí prostor pro setkání s lidmi, nalezení toho, co vás baví. Pomohou vám při řešení obtížných situací.  Podpoří vás při hledání zaměstnání, pomůžou vám se na práci připravit i udržet si ji. Pokud chcete začít bydlet nebo již samostatně bydlíte a potřebujete radu či podporu, Horizont Zlín může být pro vás to pravé. Horizont Zlín je určen také pro ty, kteří tráví hodně času sami a chtěli by více mezi lidi nebo jen prostě přijít na jiné myšlenky.

S duševní nemocí se dříve či později setká každý 5
Horizont Zlín
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení