Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Asistentka pedagoga a naše redaktorka Markéta Velebová sestavila s pomocí odborníka z SPC individuální vzdělávací plán pro 11-leté dítě s Aspergerovým syndromem. Každý IVP musí být sestaven na míru integrovaného dítěte. Berte tento IVP jako pomůcku, když vaše škola nebo školské poradenské zařízení v jeho sestavení selhává a jako rodič máte pocit, že IVP pro vaše dítě potřebuje aktualizaci nebo zcela změnit a vytvořit "na míru" dítěte. O tom, kdo ho sestavuje a jak, píšeme podrobně v článku Jak napsat kvalitní IVP pro žáka.

Individuální vzdělávací plán pro žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními

Školní rok: 2016/2017 Třída: 4. Třídní učitel: Jméno žáka: 11- letá dívka, Datum narození: 2006 Závěr vyšetření: Aspergerův syndrom, porucha pozornosti a aktivity, zvýšená míra úzkostného prožívání ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP: SPC v Praze Kontaktní pracovník ŠPZ: Školní poradenské, zdravotnické a jiné zařízení, které se podílí na péči o žáka: dětský psychiatr Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne: 17. 5. 2016 Priority vzdělávání žáka (cíle IVP): zvládnutí učiva v rámci RVP, interakce s vrstevníky – posílení komunikačních kompetencí Předměty, kde je realizován IVP: ve všech předmětech  

Podpůrná opatření v tabulce

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení