Podle nejnovější studie má třetina autistických dětí také ADHD

Podle nejnovější studie má třetina autistických dětí také ADHD

Skoro třetina dětí s PAS má podle výzkumníků klinicky významné symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). To je třikrát více, než je výskyt v celkové populaci. Ve studii „Asociace mezi závažností fenotypu chování a příznaky hyperaktivity s deficitem komorbidní pozornosti u dětí s poruchami autistického spektra“ publikované v Autism: The International Journal and Practice (online 5. června 2013) se také zjistilo, že děti s kombinací PAS a ADHD čelí většímu znevýhodnění a mají větší potíže s učením a socializací ve srovnání s dětmi pouze s PAS.

Co mají společného autismus s ADHD a jaké jsou rozdíly?

PAS i ADHD jsou neurovývojové poruchy s nástupem příznaků v dětství. PAS je charakterizována poruchami komunikace a sociálního vzájemného kontaktu a stereotypním a / nebo opakujícím se chováním s příznaky projevujícími se v raném dětství. ADHD je charakterizováno vývojově nevhodnou úrovní nepozornosti, impulzivity a / nebo hyperaktivity a projevuje se před dosažením věku 12 let. Příznaky spojené s PAS i ADHD způsobují významné problémy s chováním, sociálními a adaptivními vlivy napříč domácími, školními a komunitními prostředími.

Ačkoliv jsou u dětí s PAS příznaky ADHD často viditelné, až donedávna nebylo možné diagnostikovat PAS a ADHD společně podle dostupných diagnostických pokynů. V květnu 2013 vyšlo páté vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) a toto aktualizované vydání konečně společnou diagnostiku PAS a ADHD umožňuje.

„Stále více vidíme, že se tyto dvě poruchy vyskytují společně, a lepší porozumění tomu, jak spolu souvisejí, by v konečném důsledku mohlo zlepšit výsledky a kvalitu života této podskupiny dětí,“ říká Dr. Rebecca Landa, hlavní autorka studie a ředitelka Centra pro autismus a související poruchy v centru Kennedyho Kriegera v Baltimoru. „Nedávná změna Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) s cílem odstranit zákaz dvojí diagnostiky autismu a ADHD je důležitým krokem vpřed.“

Podle nejnovější studie má třetina autistických dětí také ADHD 1

Poznatky studie ukazují na spojitost

Studie zkoumala výskyt klinicky významných příznaků ADHD hlášených rodiči dětí v raném školním věku (čtyři až osm let) s PAS. „Zaměřili jsme se na malé děti školního věku, protože čím dříve můžeme tuto podskupinu dětí identifikovat, tím dříve můžeme navrhnout specializované intervence,“ říká Dr. Landa. „Intervence na míru mohou zlepšit jejich výsledky, které bývají výrazně horší než výsledky pouze u vrstevníků s autismem.“

Účastníky výzkumu bylo 162 dětí zařazených do prospektivní, longitudinální studie vývoje dítěte. Děti byly nejprve rozděleny do dvou skupin – jedinci s PAS a jedinci bez PAS. Poté byly dále kategorizovány podle příznaků ADHD hlášených rodiči. Ze 63 dětí s diagnostikovanou PAS bylo 18 (29 procent) rodiči hodnoceno jako děti s klinicky významnými příznaky ADHD. Bylo také zjištěno, že děti s PAS a ADHD mají nižší kognitivní funkce, vážnější sociální problémy a větší zpoždění v adaptivním fungování než děti pouze s PAS.

Tato zjištění zdůrazňují potřebu posoudit příznaky ADHD v raném věku u dětí s diagnostikovanou PAS. Pokud se PAS a ADHD vyskytnou společně, existuje větší riziko zvýšené úrovně potíží. Pokud příznaky ADHD zůstanou nerozpoznané a neléčené, pozitivní výsledky se sníží. Je zapotřebí vytvořit výzkum k určení účinných intervencí u malých dětí s PAS s komorbidní ADHD, aby se u těchto dětí a jejich rodin optimalizovaly výsledky.

Přeloženo z anglického originálu od Keyth Low dostupného na stránce Verywellhealth.com. Na této stránce najdete celý balíček zajímavých článků vytvořených odborníky. My vám některé v rámci spolupráce s VeryWell Health budeme postupně zpřístupňovat v českém jazyce.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení