Podle nejnovější studie má třetina autistických dětí také ADHD

Podle nejnovější studie má třetina autistických dětí také ADHD

Skoro třetina dětí s PAS má podle výzkumníků klinicky významné symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). To je třikrát více, než je výskyt v celkové populaci. Ve studii „Asociace mezi závažností fenotypu chování a příznaky hyperaktivity s deficitem komorbidní pozornosti u dětí s poruchami autistického spektra“ publikované v Autism: The International Journal and Practice (online 5. června 2013) se také zjistilo, že děti s kombinací PAS a ADHD čelí většímu znevýhodnění a mají větší potíže s učením a socializací ve srovnání s dětmi pouze s PAS.

Co mají společného autismus s ADHD a jaké jsou rozdíly?

PAS i ADHD jsou neurovývojové poruchy s nástupem příznaků v dětství. PAS je charakterizována poruchami komunikace a sociálního vzájemného kontaktu a stereotypním a / nebo opakujícím se chováním s příznaky projevujícími se v raném dětství. ADHD je charakterizováno vývojově nevhodnou úrovní nepozornosti, impulzivity a / nebo hyperaktivity a projevuje se před dosažením věku 12 let. Příznaky spojené s PAS i ADHD způsobují významné problémy s chováním, sociálními a adaptivními vlivy napříč domácími, školními a komunitními prostředími. Ačkoliv jsou u dětí s PAS příznaky ADHD často viditelné, až donedávna nebylo možné diagnostikovat PAS a ADHD společně podle dostupných diagnostických pokynů. V květnu 2013 vyšlo páté vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) a toto aktualizované vydání konečně společnou diagnostiku PAS a ADHD umožňuje.
Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení