Hypersenzitivita očima autistů

TZ: Hypersenzitivita očima autistů

Praha, Prague Startup Market, Pražská tržnice, 18. – 19.6. 2021, 2. Autistická konference

Cíl: Osvěta o hypersenzitivitě a autismu, podpora sebeobhájství lidí na spektru

Na Den autistické hrdosti, tedy 18. června, se v holešovickém Prague Startup Marketu sejdou zástupci lidí na spektru společně s odborníky, aby přiblížili zájemcům z řad pečujících osob, zaměstnavatelů pedagogů či zdravotníků témata spojená s jejich diagnózou na již 2. Autistické konferenci. Po úspěšném prvním ročníku, kde se mluvilo o autismu obecněji, se letos zaměří hlavně na témata spojená s hypersenzitivitou, tedy přecitlivělostí na určité vjemy.

Ve společnosti se pořád hovoří o tom, že je více lidí s vysokou citlivostí. Uvádí se až 20% populace. Hledá se, jak lépe přežít v této době, kdy nás denně umořuje mnoho podnětů z okolí a vnitřní životy kvůli sociálním sítím ani nemáme. Vnímám lidi na spektru autismu jako barometry na smyslové a emoční přetížení. Mají často skvělé systémy, jak tomu předejít nebo se z přetížení dostat. Proto mají společnosti, která už reálný život přejmenovala na off, co předat, a proto již podruhé budou přednášet na konferenci oni sami, a ne jen odborníci nebo zástupci neziskovek či jejich rodiče,“ říká Dagmar Holá, zakladatelka Nadačního fondu ATYP, který letos opět organizuje Autistickou konferenci za spolupráce lidí s autismem.

Hypersenzitivita očima autistů 9

Záštitu nad 2. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP, Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS a Michal Roškaňuk, ředitel organizace Adventor, která sdružuje sebeobhájce na spektru, a viceprezident European Council of Autistic People (EUCAP).

Hypersenzitivita očima autistů 3

Součástí programu konference bude i předávání cen Sebeobhájce roku 2021, kde budou oceněni lidé na spektru, kteří po celý rok aktivně šířili osvětu. Loni takto byli vůbec poprvé v ČR oceněni: procesní specialista v oblasti náboru zaměstnanců Mgr. Šimon Hlinovský, sedmnáctiletá studentka a umělkyně Kateřina „Dodo“ Doudová a výtvarnice Veronika Jirásek. Všichni tři na Autistické konferenci vystoupí i letos společně s dalšími zástupci z řad lidí na spektru.

Hypersenzitivita očima autistů 11

Právě o pomoci při přetížení bude mít přednášku ředitelka Famtoys Jana Adolfová – Pastelková. “Vysoce citliví lidé každý den řeší dramatické nepohodlí ve městě. Doporučuji být co nejvíce venku, u řeky, v lese. Ráda se podělím o jednoduché techniky, jak kompenzovat krize z přetížení a předcházet jim, případně co nosit s sebou, proto stará dobrá KPZ, jako příslib dobré přípravy na cestu,” s úsměvem říká Jana Pastelková, která je zároveň ambasadorkou ATYP magazínu a bude konferenci moderovat. Druhým moderátorem bude písničkář na spektru Radek Čihák. Slovenský sebeobhájce a redaktor ATYP magazínu Jakub Frnka se zase pustí do tématu Rozdíly mezi osobami s neurodiverzním myšlením a neurotypickou populací. “Po generální zkoušce, která již proběhla, věřím, že si na své přijdou laici i odborníci. Na programu jsou bloky uvádějící do problematiky a seznamující s pojmy, které se používají především v oblasti autismu, sdílení osobních zkušeností hypersenzitivních lidí, ale také velice praktické tipy, jak svou senzitivitu využít ve svůj prospěch, jak předcházet přetížení a zacházet s ním nebo jak pomoci citlivému a člověku (případně autistovi),” říká koučka atypického týmu Mgr. Gabriela Böhmová.

Hypersenzitivita očima autistů 5

S přednáškou vystoupí také obě členky Poradního orgánu ombudsmana, které od září 2020 zastupují lidi na spektru autismu. Za mladé lidi Kateřina Dodo Doudová, za dospělé Ing. Sylva Šuláková, která zároveň patří do sebeobhájcovské skupiny A-komunita při Adventoru. Obě autistky jsou také redaktorkami ATYP magazínu. Názvy všech přednášek stejně jako medailonky přednášejících a lektorů najdete na webu Autistickakonference.cz.

Hypersenzitivita očima autistů 6

Nebudou chybět ani odborníci, jako je například bohnický psycholog Mgr. et Mgr. Adam Táborský, který bude mluvit o hypersenzitivitě v partnerství. Pro Nadační fond ATYP vede tréninky mindfulness redaktorů ATYP magazínu. Také bude přednášet o vlivu emocí na proces učení známá terénní učitelka Mgr. Petra Dočkalová. Letos bude možné vyzkoušet si simulátor autismu, který byl tvořen za supervize autistů. Zapůjčí ho na přednáškový den organizace Za Sklem.

Hypersenzitivita očima autistů 12

NOVINKOU jsou workshopy na druhý den konference

Novinkou letošního ročníku bude druhý den konference, kde se budou moci lidé zúčastnit speciálních workshopů a získat tak praktické rady, jak si pomoci. Workshopy nejsou zvoleny nahodile, ale odpovídají potřebám lidí na spektru a také pečujících o děti s neurodiverzitami. Chceme, aby si z naší konference lidé opravdu něco vzali, proto jsme se rozhodli nabídnout jim nejen zkušenosti a rady lidí na spektru, ale také praktické workshopy,“ dodává Dagmar Holá. Účastníci sobotních workshopů si tak vyzkouší například techniky mindfulness s Michaelou Cmíralovou, protože umět předcházet různými technikami všímavosti vyhoření, přetížení, úzkostem a depresím je u pečujících, ale i osob s neurodiverzitami, velmi potřebné. Koučka a masérka Vladimíra Rychlík, DiS. bude přednášet v pátek o vlivu CBD pro zmírnění stresu, napětí, úzkostí, které rovněž naši cílovou skupinu velmi tíží. V sobotu se Vladimíra Rychlík v rámci workshopu zaměří na to, jak si pomoci automasáží právě proto, že lidé na spektru, ale často i pečující mnohdy žijí osaměle, nebo někteří lidé s autismem nesnesou doteky od druhých, takto si mohou různými technikami naplnit potřebu doteku.

Hypersenzitivita očima autistů 8

Pracovat s účastníky workshopů budou i autoři ve světě známé Kops Method. Kamila a Petr Kopsovi budou mít přednášku a workshop o poznávání komunikačních typů, které pomáhají lépe komunikovat a sociálně interagovat. Jsou to oblasti, kde lidé na spektru mají větší obtíže, a pro pečující je zase dobré, aby porozuměli tomu, jaký komunikační typ je jejich dítě. O vysoké citlivosti se stále více mluví, proto budou mít vstup také zástupci Institutu pro vysokou citlivost. Na své přednášce se zaměří na vysvětlení citlivosti jako rysu osobnosti.

Hypersenzitivita očima autistů 10

Nadační fond ATYP děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav, rovněž těm, kteří budou přednášet, protože pro mnohé je to výstup z komfortní zóny a mají i obavy, protože v ČR je pořád velká stigmatizace autistů. Speciální poděkování patří Haně Rosenthal za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference.

Velké díky patří partnerům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Evropský sbor solidarity, Famtoys, Za Sklem, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Tiskárna Daniel, NeuraxPharm a NeuraxBiotic, WP Distro a Nakladatelství Portál.

Hypersenzitivita očima autistů 4

Děkujeme také za vizuální podobu konference sebeobhájkyním Hance Rosenthal a grafičce Haně Gregorové.

ATYP magazín spolu s Nadačním fondem ATYP dává lidem na spektru autismu již více než 6 let prostor k vyjádření nejen písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy, mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem. Tvoří podcasty a videa. Letos poprvé dokonce vydali tištěný ATYP Megazín, plný rozhovorů s lidmi na spektru i odborníky. ATYP magazín také podporuje jejich tvorbu a umění. ATYP je od svého založení s nimi a vykrystalizoval v organizaci plnou sebeobhájců. I když nemůže být právně pacientskou organizací, tak ve skutečnosti jí je.

Video s některými přednášejícími, kteří vám sami řeknou, o čem budou přednášet.

Hypersenzitivita očima autistů 7

_______________

text Mgr. Kateřina Šturmová

Účastníci konference dostanou některý z dárků, které jsou připravené pro 2. Autistickou konferenci. Například batoh k odložení si svého autismu:-) nebo plátěná taška. Batoh k odložení autismu je černým humorem k tomu, jak si pořád mnozí myslí, že autismus se dá odložit, vystoupit z něj a pod. Autistic brain nekreslila Hana Rosenthal. Každý si ho budete moci vybarvit podle svého.

KONTAKT: Hypersenzitivita očima autistů 13

Za Nadační fond ATYP

zakladatelka a předsedkyně správní rady Dagmar Edith Holá

723653129

mfatyp@nfatyp.cz

www.autistickakonference.cz

www.atypmagazin.cz

www.atyppress.cz

Hypersenzitivita očima autistů 14

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení