Putující deník mezi rodičem a asistentkou pedagoga

Putující deník mezi rodičem a asistentkou pedagoga

Asistentka pedagoga Markéta Velebová odpovídá na dotaz rodiče. Týká se to především komunikace prostřednictvím deníku, který putuje mezi rodičem a asistentkou pedagoga.

Dotaz rodiče

Mohu požadovat po asistence pedagoga, aby mi psala každý den do deníčku, jak se synovi ve škole dařilo a jak s ním bylo pracováno? Nebo to musí být i v IVP, aby to asistentka psala? Syn má ADHD, PAS a špatnou paměť, takže od něj se vůbec nic nedozvím. Je ve druhé třídě a pořád nečte. Paní učitelka mi říkala, že je proškolená, ale s Kubíkem neumí vůbec pracovat a vůbec ani nepochopila, co jsem jí říkala na začátku školního roku. Neví ani, že nerozumí čtenému textu atd.:-(. Proto chci, aby mi asistentka psala, jak syn a s čím ve škole pracoval a co mu dávali na odreagování, když se zrovna nesoustředí. Už jsem ji o to žádala v deníku, který si posíláme, podepsala mi to a nic:-(. Říkala jsem to i v SPC a tam mi řekli, že jim to přijde zbytečný a že to bude stačit jednou za týden. Ale s Kubíkem byl problém už minulý rok. Místo toho, aby ho například odreagovali nějakou interaktivní hrou, tak ho dali lehnout dozadu na koberec, aby si tam hrál. Jen by mě zajímalo, jestli to může být součástí IVP, abych se mohla později, kdyby to neplnili, o co opřít. Nebo máte nějakou jinou radu? Moc děkuji za odpověď.  Katka Benková

Odpověď asistentky pedagoga: Komunikační sešit

Na způsobu komunikace by se měli pedagog, asistent a rodič dohodnout předem a může to být zapsáno do IVP. Pokud se tak nestane, nezbývá, než se na všem dohodnout již „za běhu“. IVP jde v průběhu roku doplňovat.

V metodickém doporučení ministerstva školství je zmíněna potřeba „krátké a časté“ komunikace asistenta pedagoga směrem k rodičům, avšak bez bližší specifikace. V praxi někdo preferuje krátkou ústní informaci při předávání dítěte. Tam, kde asistent žáka rodičům nepředává, se často používají Vámi zmíněné komunikační sešity. Je užitečné, pokud se používají každý den. Rodič může jejich prostřednictvím asistenta informovat, jestli se dítě špatně vyspalo, zda mělo ráno záchvat vzteku nebo zdravotní potíže apod.

Asistent pedagoga se může zmínit, jak probíhal den, zda se neudálo něco neobvyklého nebo cokoliv, co považuje za důležité. Neměl by zapomenout pochválit žáka, jestliže se (v rámci svých možností) snažil. V případě dítěte s diagnostikovaným ADHD, by měl notýsek sloužit také jako pojistka proti zapomínání. Asistent do něj zaznamená úkoly a povinnosti, které si dítě samo nezapsalo, případně které si děti měly pamatovat bez zápisu. Nelze totiž po dětech s touto diagnózou očekávat, že si naprosto vše zaznamenají nebo zapamatují. Toto je potřeba postupně trénovat a dopomoc asistenta je zde, hlavně zpočátku, nutná.

Denní zapisování forem a metod práce považuji osobně za nadbytečné. Asistent pedagoga u dětí s poruchami autistického spektra a ADHD bývá většinou v pracovní době dost vytížen a má velkou zodpovědnost. Samo ministerstvo školství v metodických pokynech uvádí komunikaci „krátkou“. Není samozřejmě vyloučeno, že se na krátkém zápise způsobu relaxace nebo zmírnění motorického neklidu s asistentkou domluvíte. Vše je závislé na vaší vzájemné dohodě a na pokynech učitele, dle jehož instrukcí asistent pracuje.

Z Vašeho dotazu ale cítím poměrně velkou nedůvěru a nespokojenost se způsobem, jak s Vaším dítětem ve škole pracují. V takovém případě by bylo zřejmě vhodné domluvit si s učitelkou a její asistentkou schůzku. Na schůzce se můžete na způsoby práce zeptat. Nechte si vysvětlit, proč učitelka s asistentkou takto postupují. Můžete jim případně sdělit, které metody a postupy se vám v domácím prostředí již osvědčily. Je možné se dohodnout, že se takto budete scházet pravidelně. Takové schůzky mohou být jednou za měsíc. Zpravidla je na tyto pravidelné schůzky potřeba okolo dvaceti minut. Také je možná varianta, že první schůzka je za přítomnosti ředitele školy nebo jeho zástupce. Ve vašem případě bych ji volila, pokud se nezadaří vykomunikovat vše k Vaší spokojenosti.

Dohody ohledně způsobu práce zkuste potvrdit osobně. Nejsem si jistá, zda ve Vašem případě, byla dohoda ohledně způsobu „odreagování“ syna během výuky oboustranná.

Důležité věci nepište do notýsku, projednejte je osobně a ptejte se. Pak můžete vhodnou formou do komunikačního sešitu zanést, na čem jste se ústně domluvily. Tyto sešity jsou také jakousi kontrolou pro případ, že by komunikace mezi vámi nefungovala a musela se řešit právě u ředitele školy. Může do něj nahlížet rovněž SPC, inspektor…

text Markéta Velebová

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

2 Responses

  1. Paní Holá, vaše příspěvky mne zaujaly. Pomalu u nu nás doma řesíme školu a s ní asistenta. Mohu vědět z jakého města jste event, zda byste mohla doporučit AP v Brně. Možná raději po mailu, ať se zachovává soukromí všech zainteresovaných.

Přihlášení