Tipy na zvládanie učenia u detí s Aspergerovým syndrómom a PAS

Tipy na zvládanie učenia u detí s Aspergerovým syndrómom a PAS

Pri Aspergerovom syndróme a poruchách autistického spektra ide o veľmi širokú škálu potrieb a prejavov, preto to, čo funguje u jedného žiaka či študenta, nemusí platiť pre iného. Ich podpora v učení musí preto prihliadať na špecifiká každého jednotlivca.

Niektoré deti fungujú v „denných škatuľkách“ a je pre ne takmer nemožné preniesť aktivity z jednej „škatuľky“ do druhej. Odmietajú sa doma učiť, mama je pre nich jednoducho mama a nie učiteľka, a domáce prostredie neslúži na vzdelávanie, ale na odlišné aktivity. V tomto prípade môžete skúsiť online učenie sa priamo s pani učiteľkou, čo môže výrazne pomôcť, ale je to veľmi individuálne. Dôležité je nevytvárať tlak na to aby sa dieťa za každú cenu zapojilo – tlak je pre deti s AS takisto ťažko zvládnuteľný. Niektorým z nich sa naopak, uľavilo v tom, že nemusia riešiť sociálne situácie, spojené s návštevou školy, a venujú sa učeniu aj svojim záľubám úplne v pohode.

Niektoré deti, najmä dievčatá, majú obrovský stres už zo samotného faktu, že im chodia úlohy cez internet. Odmietajú komunikovať elektronicky, sú totiž zvyknuté veľmi detailne sledovať mimické prejavy okolia. Tento aspekt komunikácie v telefonickom alebo online kontakte chýba natoľko, že im to úplne znemožňuje riešiť zadané úlohy. Je to pre ne tak obrovská neistota, že to jednoducho nezvládajú. Možnosťou pre rodičov je podklady im vytlačiť, aby pracovali „offline“, je potrebné ich oslobodiť od povinnosti sledovať vysvetľovanie alebo reagovať na vyučovanie online. Prekážať im môže aj hluk – prekrikovanie sa ostatných detí.

Aspergeri so sklonom k perfekcionizmu zase prežívajú veľkú mieru úzkosti a obáv zo zlyhania, ak vidia množstvo úloh a termínov, ktoré majú v zadaní stihnúť. Už samotná obava, že to nezvládnu, ich blokuje a vyvoláva stresové správanie a paniku. Tu je tiež potrebné redukovať termíny a množstvo zadaní, pokiaľ to rodič zvládne. Treba dať pozor na to, aby dieťa na to neprišlo, pretože môže vzniknúť narušenie dôvery medzi ním a rodičom. Dôležité je dobre to odkomunikovať s vyučujúcimi a mať s nimi dohodu aj o možných odlišných spôsoboch plnenia vzdelávacej činnosti.

U detí s AS nebo třeba atypickým autismem je tiež typické striedanie výkonnosti, niektorý deň môžu mať dobrý, iný zase zlý, často bez zjavnej vonkajšej príčiny. Je potrebné to rešpektovať a podľa potreby vynechať deň – dva práce na oddych. Niektorým deťom je zase potrebnú udržať pravidelnosť a stereotyp, pretože po jeho narušení nedokážu tak ľahko nabehnúť na nový režim. Táto situácie je neobvyklá, preto sa to možno nedá presne odhadnúť, komunikujte o tom s dieťaťom a pokúste sa reagovať pružne a citlivo na jeho potreby.

Tipy na zvládanie učenia u detí s Aspergerovým syndrómom a PAS 1

Zhrnutie:

Berte ohľad na individuálne potreby dieťaťa.

Komunikujte so školou a vysvetľujte aktuálny aj dlhodobý stav dieťaťa.

Rešpektujte zmyslové preťaženie ( hluk z online vyučovania) a unaviteľnosť ( častejšie prestávky či vynechanie učenia sa na jeden či viac dní).

Využite odlišnú rolu učiteľa/ky alebo asistentky na naštartovanie pracovnej činnosti. Poziadajte ucitelku alebo asistentku, aby sa s dietatom zacala ucit ona. 

Hľadajte formy a obsah vzdelávania, ktorý zodpovedá záujmom dieťaťa – cez obľúbené počítačové hry, témy alebo postavy.

Rozdeľte úlohu na menšie časti.

Motivujte dieťa obľúbenou činnosťou za každú vypracovanú úlohu.

Redukujte počet úloh a termíny zadaní.

Nenúťte dieťa zapájať sa do online vyučovania.

V prípade zvýšenej úzkosti, prejavov obsedantno – kompulzívnej poruchy alebo depresie (môže sa prejavovať aj negativizmom alebo podráždenosťou) vyhľadajte odbornú konzultáciu a pomoc.

Prvotný cieľ je dosiahnutie pohody, adaptácia na novú situáciu, až potom obsiahnutie učiva.

_________________

text Mgr. Viera Hincová, A Centrum a OZ HANS, kontakt: oz.as.hans@gmail.com / foto Pixabay.com /portrét Mgr. Viery Hincové k 1. Autistické konferenci nakreslila Dodo.

Můžete si pustit zajímavé video, které Mgr. Viera Hincová pro vás připravila. A přečíst si rozhovor s Mgr. Vierou Hincovou o potřebě mediátora do škol.

Čo nás môžu naučiť ľudia s autizmom a Aspergerovým syndrómom v čase korona krízy?

ATYP magazín je závislý na vás čtenářích. Pokud se Vám článek líbil, prosím, pomozte nám uskutečnit další. Za každou finanční částku jsme vděční. Číslo účtu najdete na webu Nadační fond ATYP. Vážíme si Vaší podpory. Honoráře z Vašich darů platíme autorům, editorce, korektorce, u některých rozhovorů fotografovi.

Manželé Chuecos: Autisté pomáhají nám, ne my jim 9

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení