AuDHD: Jaké je to mít dohromady autismus a ADHD?

V poslední době se po internetu rozšířil pojem zvaný AuDHD. Neurodivergentní lidé natáčejí videa, vytvářejí inforgrafiky nebo píší o tom, jaké to je být diagnostikovaný nejen s PAS, ale také s ADHD. Takto tedy vznikl onen pojem “AuDHD” - jsou to slova “autism” a “ADHD” spojená dohromady. Jaké to ale je mít tyto dvě poruchy zároveň? Jak se to liší od skutečnosti, kdy má jedinec pouze jednu z těchto dvou diagnóz? A jak to vypadá v praxi, v každodenním životě? Než si to všechno povíme, podívejme se společně ještě na trochu teoretického “backgroundu”. A také připománáme, že byť tento článek nahlíží na autismus a ADHD medicínsky jako na poruchy, zastáváme spíše koncept neurodiververzity, který přináší myšlenku, že je normální a přijatelné, že někteří lidé mají mozky fungující odlišně od ostatních a je to i žádoucí pro neurodiverzitu společnosti (rozmanitost). Nejsou tedy porouchaní, nemocní ani špatní. Koncept neurodiverzity hovoří o dvou typech lidí: neurotypických a neuroatypických. (viz článek Kdo je neurodivergentní a co je neurodiverzita.)

Může mít člověk autismus a zároveň ADHD?

Ještě před více než deseti lety však tyto dvě poruchy nemohly být diagnostikovány dohromady. Nemálo odborníků totiž věřilo, že jdou proti sobě a svou podstatou se naprosto liší. Navíc zde panovala obava, že by docházelo k mylné diagnostice a lidem s těmito poruchami by se nedostávalo správné léčby. To se však začalo pomalu měnit s uvědoměním, že ačkoli jdou ADHD a PAS v některých aspektech proti sobě, v různých jiných se mohou potkávat. To také podporují skeny z neurozobrazovacích metod, které naznačují, že některé z ADHD a PAS mozků jsou si podobné. To ovšem neznamená, že jsou si podobné také tyto dvě poruchy, spíš tato skutečnost naznačuje, že se mohou prolínat a nejsou si zdaleka tak cizí, jak si odborníci původně mysleli. S příchodem páté revize DSM (diagnostic statistical manual of mental disorders) v roce 2013 se tedy připustilo, že v některých případech pouze jedna z těchto diagnóz dostatečně nepokrývá šíři symptomů, které jedinec může pociťovat a bylo umožněno tyto dvě poruchy diagnostikovat společně.
Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení