Radí asistentka pedagoga

Děti s PAS mívají často poruchy emocí

Jen ho nechte, ať se vrtí

Když sledujeme hlouček dětí, které mají určitou volnost pohybu, občas mezi nimi uvidíme dítě pohybující se, těkající dvojnásobnou rychlostí než ostatní, jako splašená molekula, dítě

Celý článek
Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Asistentka pedagoga a naše redaktorka Markéta Velebová sestavila s pomocí odborníka z SPC individuální vzdělávací plán pro 11-leté dítě s Aspergerovým syndromem. Každý IVP musí být sestaven na míru integrovaného dítěte. Berte tento IVP jako pomůcku, když vaše škola nebo školské poradenské zařízení v jeho sestavení selhává a jako rodič máte pocit, že IVP pro vaše dítě potřebuje aktualizaci nebo zcela změnit a vytvořit “na míru” dítěte. O tom, kdo ho sestavuje a jak, píšeme podrobně v článku Jak napsat kvalitní IVP pro žáka.
Individuální vzdělávací plán pro žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními
Školní rok: 2016/2017 Třída: 4. Třídní učitel:

Jméno žáka: 11- letá dívka, Datum narození: 2006

Závěr vyšetření: Aspergerův syndrom, porucha pozornosti a aktivity, zvýšená míra úzkostného prožívání

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP: SPC v Praze

Kontaktní pracovník ŠPZ:

Školní poradenské, zdravotnické a jiné zařízení, které se podílí na péči o žáka: dětský psychiatr

Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne: 17. 5. 2016

Priority vzdělávání žáka (cíle IVP): zvládnutí učiva v rámci RVP, interakce s vrstevníky – posílení komunikačních kompetencí

Předměty, kde je realizován IVP: ve všech předmětech

 
Podpůrná opatření v tabulce

Pokračování článku je pouze pro předplatitele s placeným přístupem.
Chcete-li pokračovat ve čtení, vyberte si jednu z variant předplatného zde.
Celý článek

Přihlášení