Radí asistentka pedagoga

Inkluze a škola v přírodě

Inkluze a škola v přírodě

Cílem integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen jejich maximální zapojení do výuky ve škole, ale i co největší sociální začlenění, zapojení se do

Celý článek

Přihlášení